Om artiklarna
Artiklarna riktar sig främst till den som studerar till sjuksköterska eller är verksam inom vården. Artiklarna är inte vetenskapliga och speglar ibland min personliga uppfattning. Läs mer om hur du får använda artiklarna. Vårdlänkar
Ambulansforum
Apoteket
Astma.com
Chronic Pain Information
Donationsrådet
FASS
FYSS
Hjärt-Lungfonden
Infomedica
Internetmedicin
Medical link
Medscape
Riksföreningen mot smärta
Smärtguiden
Smärtnätet
Socialstyrelsen
Vårdfacket
Wheeless' Textbook of Orthopaedics
Whiplash Info
Endokrinologi
Artikeln ger en överblick över kroppens hormonella system. Den innehåller inga bilder så en anatomibok underlättar läsningen.
Läs mer
Akut buk
Akut buk tillhör den medicinska allmänbildningen. Akut buk innebär ett akut insjuknande med smärtor i buken. Orsaken kan vara nästan vad som helst både i och utanför buken. Artikeln ger sjukvårdspersonal grundläggande kunskaper vid vård av patient med buksmärtor.
Läs mer
Vårda din kropp
I allmänhet är vi sportdykare noga med att ha en bra och välskött dykutrustning. En viktig del av utrustningen är dock lätt att glömma bort att sköta; den egna kroppen. Tänk bara på hur trött och frusen man kan vara efter ett dyk. Dykningen blir både säkrare och mer givande om du är vältränad.
Läs mer

Smärtlindring
Smärta är det vanligaste motivet till att uppsöka sjukvård. Det är därför viktigt att ha goda grundkunskaper om smärtlindring och de metoder som står till till förfogande. Artikeln är en sammanställning av grundläggande information om smärta, smärtfysiologi, smärtanalys och behandlingsmetoder.
Uppdaterad 2005-02-20 med patientfall.
Läs mer
PDF-fil (820kb)
Medicinskt smärtvårdsprogram från SU/Sahlgrenska Ortopedi (PDF-fil 181kb)
Skador på halsryggen som behandlas med halo-väst
Halsryggskador är fruktade på grund av risken för att ryggmärgen kan skadas. Det uppstår lätt osäkerhet om behandling och omvårdnad av patienter med sådana skador, speciellt då de vårdas på avdelningar utan specialistkompetens på området.
Artikeln går igenom grundläggande anatomi och fysiologi, epidemiologi, etiologi och behandling. Artikeln är skriven som en litteraturstudie av Susanne Falkensson, Jannike Henriksen och Hans Spicar under en vidareutbildning i ortopedi.
PDF-fil (1,97MB)
Omvårdnad efter operation i ryggen på grund av skelettmetastaser
Artikeln ger en anatomisk bakgrund av ryggen och grundläggande kunskaper om ortopedisk vård vid skelettmetastaser i ryggen. Texten är skriven som underlag vid ett föredrag för undersköterskor verksamma inom urologi.
PDF-fil (413kb)
PDF
PDF-filerna är till för utskrifter. De öppnas med Adobe Reader som finns i de flesta datorer. Om du inte har programmet så kan du ladda ned det här:

Ryggskador
I huvudsak är omvårdnaden vid ryggskador mycket lik annan ortopedisk vård. Det som är speciellt är främst regler för mobilisering och hjälpmedlen. Artikeln ger sjukvårdspersonal grundläggande kunskaper vid vård av patient med rygg- eller nackskada.
Läs mer
PDF-fil (319kb)
Plankvändning (PDF-fil 432kb)

"Syster Hans"Trycksår - uppkomst och förebyggande omvårdnad
Artikeln beskriver förekomsten av trycksår, vad ett trycksår är samt predisponerande faktorer. Vi ställde oss frågorna:
Hur kan de patienter som riskerar att utveckla trycksår identifieras, och vilka omvårdnadsåtgärder krävs för att förebygga trycksår? Kunskap om de predisponerande faktorerna samt datainsamling är nyckeln till att identifiera patienter som riskerar att utveckla trycksår. Regelbunden avlastning och inspektion av huden utgör de viktigaste förebyggande åtgärderna mot trycksår. Tekniska hjälpmedel är en viktig del av lösandet av problematiken kring trycksår, men kan inte ersätta sjuksköterskans omvårdnads-arbete.
Artikeln är en litteraturstudie skriven 1995 av Magnus Lood och Hans Spicar som en del av utbildningen till sjuksköterskor.
Titelblad, sammanfattning, innehållsförteckning (PDF-fil 43kb)
Trycksår (PDF-fil 168kb)
© 2005 Hans Spicar | www.resochdyk.nu | skicka e-post