Grå revhaj vid Sha' ab Rumi i Röda Havet utanför Sudan

© 2003 Hans Spicar | www.resochdyk.nu | skicka e-post