Trappstegspyramiden i Sakkara utanför Kairo i Egypten

© 2003 Hans Spicar | www.resochdyk.nu | skicka e-post